Tyukanyo.hu
Versek, mesék, receptek, gyűjtemények, listák, ünnepi ötletek, kézműves leírások tyúkanyóknak és kiscsibéknek!
www.tyukanyo.hu

Társadalombiztosítási ellátások 2011 GYES

Sorozatukban a gyereket váró, vagy gyerekes családoknak gyűjtöttük csokorba a legfontosabb társadalombiztosítási ellátásokat. A második részben a gyermekgondozási segélyt (gyes) mutatjuk be.

A gyermekgondozási segély

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt

  • gyermek 3. életévének betöltéséig,
  • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

A nagyszülő is jogosult lehet gyes-re, ha a gyermek

  • az első életévét betöltött, továbbá
  • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
  • a szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyes-ről lemondanak, és egyetértenek abban, hogy a gyes-t a nagyszülő igényli

A gyes összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal, 2011-ben 28.500 Ft, ikergyermekek esetén - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ával. Ebből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.

Munkavégzés gyes mellett

  • a gyermek 1 éves koráig nem folytatható.
  • 1 éves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytatható keresőtevékenység, illetve
  • ha a gyermek otthonában történik, akkor időkorlátozás nélkül végezhető.

Nagyszülő a gyermek 3 éves koráig nem folytathat keresőtevékenységet gyes folyósításával egyidejűleg.

Ikergyes esetén keresőtevékenység időkorlátozás nélkül folytatható gyes mellett, ilyenkor azonban gyes csak az egyik gyerekre tekintettel jár.

Tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyerek mellett időkorlátozás nélkül folytatható keresőtevékenység.

A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igény benyújtása szülő esetén a „Gyermekgondozási segély igénybejelentés" című formanyomtatvány, nagyszülő esetén a „Nagyszülői gyermekgondozási segély igénybejelentés" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. A gyermekgondozási segély iránti igényt elbíráló szerv: szülő esetében a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely. Nagyszülő igényét kizárólag a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága bírálja el.

Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

2011. Március 12., 11:14
Címkék
Értékelés
3 / 5 (36 szavazat alapján)